Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Obrony Terytorialnej
Zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) obowiązują podstawowe wymagania:
 • obywatelstwo polskie;
 • ukończone 18 lat;
 • dobry stan zdrowia;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

Zgodnie z koncepcją podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich, zarówno osób bez przeszkolenia wojskowego (nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie składali przysięgi wojskowej)  jak i wojskowych (żołnierzy rezerwy, żołnierzy zawodowych) i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę odbywać czynną służbę wojskową w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – mogą ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów:

 1. obronność i bezpieczeństwo państwa,
 2. zarządzanie kryzysowe,
 3. nauki społeczne,
 4. nauki humanistyczne
 5. wychowanie fizyczne,
 6. edukacja i wychowanie,
 7. ekonomia.

Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.


Terytorialna Służba Wojskowa (TSW) jest pełniona jako czynna służba wojskowa, w tym jako służba rotacyjna, określona w planie dowódcy jednostki wojskowej (przez minimum jeden weekend w miesiącu) i dyspozycyjna w pozostałym zakresie. Okres służby rotacyjnej będzie okresem służby pełnionej w strukturach jednostki wojskowej i na stanowisku służbowym. Okres pozostawania w dyspozycji – to czas przeznaczony m.in. na pracę i/lub prowadzenie działalności gospodarczej, samokształcenie, doskonalenie zawodowe itp.

Żołnierze Obrony Terytorialnej (osoby, którzy nie pełnili wcześniej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej), powołani do służby po raz pierwszy będą kierowani na szkolenie podstawowe, trwające 16 dni, po którym złożą przysięgę wojskową.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) to osoby zawodowo aktywne, dlatego terytorialna służba wojskowa ma być pełniona w czasie wolnym od pracy, w sposób możliwie nie kolidujący z dotychczasowym trybem życia (rodzinnego i zawodowego).

ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI DLA TSW

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351305
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl