Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU SIEDLCE

 

UWAGA !! Jeśli chcesz uzyskać w korespondencji elektronicznej odpowiedź, podaj swoje pełne dane osobowe: -imię i nazwisko, -imię ojca, -numer PESEL, -miejsce stałego zameldowania.

Godziny pracy:
poniedziałek  7:30-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Siedlcach przyjmuje interesantów w sprawie skarg, zażaleń, wniosków i petycji (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 261 351 309) w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 13:00 - 16:00, oraz w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 10:00 - 16:00.

Fax.  – tel. 261 351 322

TELEFONY

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 351 306

Oficer Wydziału  – tel. 261 351 314 - (WOT)

Oficer Wydziału – tel. 261 351 317 - (współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego, zawodowa służba wojskowa)

Specjalista – tel. 261 351 310 - (służba przygotowawcza)

Inspektor - 261 351 314 - (NSR, WOT)

Starszy referent – tel. 261 351 307 - (szkolnictwo wojskowe, Legia Akademicka)

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału – Zastępca Komendanta –  tel. 261 351 315

Oficer Wydziału – tel. 261 351 323 lub 261 351 330 - (System Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia, HNS)

Oficer Wydziału – tel. 261 351 330 lub 261 351 323 - (Sprawy mobilizacyjne w tym organizacja Akcji Kurierskiej)

Specjalista – tel. 261 351 301 lub 261 351 329 - (przydziały mobilizacyjne, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, kursy kadr rezerwy, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy, świadczenia osobiste i rzeczowe)

Specjalista – tel. 261 351 316 lub 261 351 304(wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydawanie duplikatów książeczek wojskowych, dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy, reklamowanie, przydziały organizacyjno – mobilizacyjne)

Inspektor – tel. 261 351 304 lub 261 351 316 - (ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum, rekonwersja, koordynator ds. weteranów i poszkodowanych)

Starszy Referent – tel. 261 351 329 lub 261 351 301 - (pracownicze przydziały mobilizacyjne, świadczenia na rzecz obrony: osobiste, rzeczowe, szczególne w tym środki transportowe i maszyny)

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 351 326

Kierownik Kancelarii (Tajna) – tel. 261 351 325

Kierownik Kancelarii (Jawna) – tel. 261 351 318

 

Komenda

Komendant WKU – tel. 261 351 305

Nieetatowy Rzecznik Prasowy WKU -  tel. 261 351 317, s.kucharska@ron.mil.pl

Referent prawno – administracyjny – tel. 261 351 309, ma.sledz@ron.mil.pl

Samodzielny referent – tel. 261 351 319 - (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU)

Informatycy - tel. 261 351 331

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl